,

Thiết kế showroom âm thanh D&T Audio

showroom âm thanh d&t audio1

Thiết kế showroom âm thanh D&T Audio

Dự Án: SHOWROOM D&T AUDIO
Chủ đầu tư:  D&T Audio
Địa Chỉ: TPHCM
Hạng mục: Thiết kế showroom
Đơn vị thiết kế : Công ty thiết kế xây dựng TP ARCHITECTURE.

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời